Tuấn là khách hàng thường xuyên của #xenhouse ,  số lần bạn ấy mua film nhiều như số môn anh ấy thi lại. Hiện Tuấn vẫn chưa được ra trường vì sở thích lang thang với máy film.

Ảnh của @ Tuấn

Pentax Spotmatic + Kodak Gold 200
Pentax Spotmatic + Kodak Gold 200
Pentax Spotmatic + Kodak Gold 200
Pentax Spotmatic + Kodak Gold 200
Pentax Spotmatic + Kodak Gold 200